NHH RD6

JERICHO, UT, 5/4/2014

Class: Veteran 30+ A

Pos. Points Name Hometown Bike
1 30 Chad Gottfredson Elk, Ridge, UT Kawasaki
2 25 Zachary S Wilson Sandy, UT Yamaha
3 21 Joe Sim Orem, UT Honda
4 18 Kirk Steadman Rush, Valley, UT Beta
5 16 Beau M Badger Stansbury, Park, UT Yamaha
6 15 Josh C Howard Spring, Creek, NV KTM
7 14 Tony Archuleta Herriman, UT KTM
8 13 Shawn Myers St., George, UT KTM