NHH RD5

JERICHO, UT, 5/5/2012

Class: Veteran 30+ B

Pos. Points Name Hometown Bike
1 30 Ken Strebel Santa, Barbara, CA Honda
2 25 Nathan P Johnson Sandy, UT Yamaha
3 21 Zachary Smith St, George, UT Kawasaki
4 18 Jes Hulbert Santa, Barbra, CA Honda
5 16 Chris Landers Magna, UT KTM
6 15 Cody Hirsch Magna, UT KTM