NOT RD2

TISHOMINGO, OK, 5/2/2010

Class: Senior 40+

Pos. Points Name Hometown Bike
1 30 Terry Anselmo Sunbury, PA SHE
2 25 Bradley D Howard Milan, MI Gas gas
3 21 Michael Leonard Clifton, Park, NY Beta
4 18 Mitch Wing Minneapolis, KS Gas gas