DTGC HOLESHOT RD1

SAVANNAH, GA, 3/5/2011

Class: Senior 40+

Pos. Points Name Hometown Bike
1 30 Jim Monegan Twisp, WA HONDA
2 25 Brad Haas Poh, PA ROTAX
3 21 Shane Pettis Pooler, GA HONDA
4 18 Charles Shepherd Randolph, VT HONDA
5 16 Patrick Spahn Gainesville, FL HONDA
6 15 Jay Hauser Winston, Salem, NC HONDA
7 14 Davey Durelle Elizabeth, CO Harley David
8 13 John E Anderson Dawson, IL ROTAX
12 9 Randy Thistle Bemidji, MN YAMAHA